TH  |  EN

รายชื่อสาขาที่ปิดให้บริการชั่วคราว

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2564 เวลา 11:30 น.

1. กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
เปิดให้บริการตามปกติทุกสาขา
2. ภาคกลาง
ประจวบคีรีขันธ์
# สาขาที่ปิดชั่วคราว สาขาใกล้เคียงที่แนะนำ หมายเหตุ
1 ศูนย์บริการ หัวหิน
ร้านพาร์เซลช็อป
ชุมชนกอล์ฟวิว
เบอร์โทรศัพท์
092-552-1217
เวลาทำการ
จ.-อา. 08:00-18:00
เวลาตัดรอบ
16:00

เมืองหัวหิน
เบอร์โทรศัพท์
062-503-3217
เวลาทำการ
จ.-อา. 09:00-18:00
เวลาตัดรอบ
16:00
ปิดทำการวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
3. ภาคตะวันออก
เปิดให้บริการตามปกติทุกสาขา
4. ภาคเหนือ
เชียงใหม่
# สาขาที่ปิดชั่วคราว สาขาใกล้เคียงที่แนะนำ หมายเหตุ
1 ยางเนิ้ง
ร้านพาร์เซลช็อป
ยางเนิ้ง สารภี
เบอร์โทรศัพท์
093-614-3217
เวลาทำการ
จ.-ส. 09:00-18:00
เวลาตัดรอบ
17:00

สารภี
เบอร์โทรศัพท์
098-891-9217
เวลาทำการ
จ.-อา. 09:00-18:00
เวลาตัดรอบ
16:00
ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2564
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
# สาขาที่ปิดชั่วคราว สาขาใกล้เคียงที่แนะนำ หมายเหตุ
1 ชุมแพ
ร้านพาร์เซลช็อป
สีชมพู
เบอร์โทรศัพท์
061-050-2217
เวลาทำการ
จ.-ส. 09:00-18:00, อา. 09:00-18:00
เวลาตัดรอบ
16:00

ชุมแพ
เบอร์โทรศัพท์
091-717-9597
เวลาทำการ
จ.-ส. 09:00-18:00
เวลาตัดรอบ
16:00
ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2564
เลย
# สาขาที่ปิดชั่วคราว สาขาใกล้เคียงที่แนะนำ หมายเหตุ
1 ภูเรือ
ร้านพาร์เซลช็อป
เลย
เบอร์โทรศัพท์
098-319-1217
เวลาทำการ
จ.-อา. 09:00-18:00
เวลาตัดรอบ
17:00

วังสะพุง
เบอร์โทรศัพท์
063-990-4350
เวลาทำการ
จ.-ส. 09:00-18:00
เวลาตัดรอบ
17:00
ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 15 - 28 พฤศจิกายน 2564
6. ภาคใต้
เปิดให้บริการตามปกติทุกสาขา