TH  |  EN

รายชื่อสาขาที่ปิดให้บริการชั่วคราว

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2565 เวลา 11:01 น.

1. กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
เปิดให้บริการตามปกติทุกสาขา
2. ภาคกลาง
ประจวบคีรีขันธ์
# สาขาที่ปิดชั่วคราว สาขาใกล้เคียงที่แนะนำ หมายเหตุ
1 ศูนย์บริการ หัวหิน
ร้านพาร์เซลช็อป
เมืองหัวหิน
เบอร์โทรศัพท์
062-503-3217
เวลาทำการ
จ.-อา. 09:00-18:00
เวลาตัดรอบ
16:00
ปิดทำการวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
2 เมืองหัวหิน
ร้านพาร์เซลช็อป
ศูนย์บริการ หัวหิน
เบอร์โทรศัพท์
093-592-1217
เวลาทำการ
จ.-อา. 09:00-18:00
เวลาตัดรอบ
16:00
ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2565
3. ภาคตะวันออก
เปิดให้บริการตามปกติทุกสาขา
4. ภาคเหนือ
เชียงใหม่
# สาขาที่ปิดชั่วคราว สาขาใกล้เคียงที่แนะนำ หมายเหตุ
1 เชียงใหม่ประเสริฐแลนด์
ร้านพาร์เซลช็อป
- ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 14 - 30 พฤศจิกายน 2565
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บุรีรัมย์
# สาขาที่ปิดชั่วคราว สาขาใกล้เคียงที่แนะนำ หมายเหตุ
1 ประคำ
ร้านพาร์เซลช็อป
นางรอง 2
เบอร์โทรศัพท์
098-680-4217
เวลาทำการ
จ.-อา. 09:00-18:00
เวลาตัดรอบ
17:00
ปิดทำการวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565
6. ภาคใต้
กระบี่
# สาขาที่ปิดชั่วคราว สาขาใกล้เคียงที่แนะนำ หมายเหตุ
1 เมืองกระบี่
ร้านพาร์เซลช็อป
ศูนย์บริการ กระบี่
เบอร์โทรศัพท์
098-094-5217
เวลาทำการ
จ.-อา. 09:00-18:00
เวลาตัดรอบ
15:00

มหาราช กระบี่
เบอร์โทรศัพท์
096-653-4246
เวลาทำการ
จ.-อา. 08:30-19:00
เวลาตัดรอบ
15:00
ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 19 - 27 พฤศจิกายน 2565
พังงา
# สาขาที่ปิดชั่วคราว สาขาใกล้เคียงที่แนะนำ หมายเหตุ
1 พังงา
ร้านพาร์เซลช็อป
ป่าคลอก2
เบอร์โทรศัพท์
064-976-3645
เวลาทำการ
จ.-อา. 09:00-17:00
เวลาตัดรอบ
15:00
ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 15 - 20 พฤศจิกายน 2565
ระนอง
# สาขาที่ปิดชั่วคราว สาขาใกล้เคียงที่แนะนำ หมายเหตุ
1 กระบุรี
ร้านพาร์เซลช็อป
กระบุรี
เบอร์โทรศัพท์
062-235-5494
เวลาทำการ
จ.-ส. 08:00-18:00
เวลาตัดรอบ
14:00
ปิดทำการวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565
สุราษฎร์ธานี
# สาขาที่ปิดชั่วคราว สาขาใกล้เคียงที่แนะนำ หมายเหตุ
1 บางกุ้ง
ร้านพาร์เซลช็อป
ศูนย์บริการ สุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์
061-614-1217
เวลาทำการ
จ.-อา. 09:00-18:00
เวลาตัดรอบ
16:00
ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 19 - 29 พฤศจิกายน 2565
2 บางสวรรค์
ร้านพาร์เซลช็อป
สมใจประชารัฐ
เบอร์โทรศัพท์
087-273-7549
เวลาทำการ
จ.-อา. 07:00-20:00
เวลาตัดรอบ
14:00
ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565
3 ขุนทะเล
ร้านพาร์เซลช็อป
ขุนทะเล
เบอร์โทรศัพท์
093-521-1217
เวลาทำการ
จ.-ส. 09:00-18:00
เวลาตัดรอบ
16:00
ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 18 - 26 พฤศจิกายน 2565
4 ตลิ่งงาม
ร้านพาร์เซลช็อป
ตลิ่งงาม
เบอร์โทรศัพท์
093-638-2217
เวลาทำการ
จ.-ส. 09:00-18:00, อา. 08:00-17:00
เวลาตัดรอบ
14:00
ปิดทำการวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
5 เกาะสมุย
ร้านพาร์เซลช็อป
ตลิ่งงาม
เบอร์โทรศัพท์
093-638-2217
เวลาทำการ
จ.-ส. 09:00-18:00, อา. 08:00-17:00
เวลาตัดรอบ
14:00
ปิดทำการวันที่ 2 - 29 พฤศจิกายน 2565