TH  |  EN

รายชื่อสาขาที่ปิดให้บริการชั่วคราว

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 08 พ.ค. 2564 เวลา 22:30 น.

1. กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ยานนาวา
# สาขาที่ปิดชั่วคราว สาขาใกล้เคียงที่แนะนำ หมายเหตุ
1 สาธุประดิษฐ์
ร้านพาร์เซลช็อป
นางลิ้นจี่
เบอร์โทรศัพท์
061-403-6444
เวลาทำการ
จ.-ส. 08:30-20:00, อา. 10:00-20:00
เวลาตัดรอบ
16:00

ดิอัพ พระราม3
เบอร์โทรศัพท์
083-818-6444
เวลาทำการ
จ.-ส. 08:30-21:00, อา. 10:00-21:00
เวลาตัดรอบ
16:00
ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
ราชเทวี
# สาขาที่ปิดชั่วคราว สาขาใกล้เคียงที่แนะนำ หมายเหตุ
1 แพลตตินั่ม 7
ร้านพาร์เซลช็อป
แพลตตินั่ม 3
เบอร์โทรศัพท์
062-196-1217
เวลาทำการ
จ.-อา. 10:00-19:00
เวลาตัดรอบ
16:00

แพลตตินั่ม
เบอร์โทรศัพท์
062-196-1217
เวลาทำการ
จ.-อา. 09:00-19:00
เวลาตัดรอบ
16:00
ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2564
2. ภาคกลาง
ราชบุรี
# สาขาที่ปิดชั่วคราว สาขาใกล้เคียงที่แนะนำ หมายเหตุ
1 เขางู
ร้านพาร์เซลช็อป
หน้าเมือง
เบอร์โทรศัพท์
063-263-0217
เวลาทำการ
จ.-อา. 09:00-18:00
เวลาตัดรอบ
16:00

ปตท.เมืองราช
เบอร์โทรศัพท์
098-904-2217
เวลาทำการ
จ.-ส. 09:00-18:00
เวลาตัดรอบ
16:00
ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
3. ภาคตะวันออก
เปิดให้บริการตามปกติทุกสาขา
4. ภาคเหนือ
เปิดให้บริการตามปกติทุกสาขา
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา
# สาขาที่ปิดชั่วคราว สาขาใกล้เคียงที่แนะนำ หมายเหตุ
1 ราชภัฎนครราชสีมา
ร้านพาร์เซลช็อป
สวนหม่อน
เบอร์โทรศัพท์
062-521-1217
เวลาทำการ
จ.-อา. 09:00-18:00
เวลาตัดรอบ
16:00

หลักเมือง
เบอร์โทรศัพท์
098-654-7217
เวลาทำการ
จ.-อา. 09:00-18:00
เวลาตัดรอบ
16:00
ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2564
2 ตลาดโรงเลื่อย
ร้านพาร์เซลช็อป
ด่านขุนทด
เบอร์โทรศัพท์
093-140-7217
เวลาทำการ
จ.-อา. 09:00-18:00
เวลาตัดรอบ
15:30

ขามทะเลสอ
เบอร์โทรศัพท์
062-604-6317
เวลาทำการ
จ.-อา. 09:00-18:00
เวลาตัดรอบ
17:00
ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 2-15 พฤษภาคม 2564
6. ภาคใต้
เปิดให้บริการตามปกติทุกสาขา