TH  |  EN

รายชื่อสาขาที่ปิดให้บริการชั่วคราว

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 08:15 น.

1. กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
เปิดให้บริการตามปกติทุกสาขา
2. ภาคกลาง
เปิดให้บริการตามปกติทุกสาขา
3. ภาคตะวันออก
เปิดให้บริการตามปกติทุกสาขา
4. ภาคเหนือ
แพร่
# สาขาที่ปิดชั่วคราว สาขาใกล้เคียงที่แนะนำ หมายเหตุ
1 ราษฎร์อุทิศ
ร้านพาร์เซลช็อป
ศูนย์บริการ แพร่
เบอร์โทรศัพท์
064-939-6217
เวลาทำการ
จ.-อา. 09:00-18:00
เวลาตัดรอบ
16:00

กาดน้ำทอง
เบอร์โทรศัพท์
098-250-8217
เวลาทำการ
จ.-อา. 09:00-18:00
เวลาตัดรอบ
17:00
ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2564
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปิดให้บริการตามปกติทุกสาขา
6. ภาคใต้
เปิดให้บริการตามปกติทุกสาขา